Rehabilitacja

 

Prowadzę rehabilitację dzieci i niemowląt, u których stwierdzono:
• problem z napięciem mięśniowym
• asymetrię
• problemy neurologiczne
• opóźnienie rozwoju lub zaburzony rozwój motoryczny
• wcześniactwo
• uszkodzenia wynikające z wad genetycznych
• wady postawy, wady stóp i kolan
• inne schorzenia


Głównym celem rehabilitacji jest poprawa aktualnego stanu zdrowia dziecka. Pracujemy nad jakością ruchu i usprawnieniem funkcji, aby w życiu codziennym dziecko osiągało jak największą samodzielność. Terapia prowadzona jest z uwzględnieniem wieku oraz potrzeb dziecka i rodziny.

Rehabilitacja prowadzona jest koncepcją
NDT Bobath, uzupełniana innymi metodami, aby program terapii był jak najbardziej efektywny i dopasowany indywidualnie do każdego dziecka.

Alicja Baran    |    Rehabilitacja dzieci i niemowląt    |    Wizyty domowe    |    Gabinet: ul. Racławicka 48, 30-017 Kraków
Tel.:
+48 506 444 004    |     E-mail: alicja@alicjabaran.pl