Oferta

Jak mogę pomóc?

Podczas wizyt domowych oraz w gabinecie prowadzę fizjoterapię w różnych schorzeniach i problemach ruchowych u dzieci poniżej 8 roku życia, w zakresie:

Opóźniony rozwój ruchowy
Można odnieść się do ustalonych norm rozwojowych podczas konsultacji fizjoterapeutycznej, aby ustalić czy dziecko rozwija się harmonijnie. Problemy rozwojowe mogą pojawić się tuż po urodzeniu lub po pewnym czasie, wtedy gdy zauważymy, że dziecko nie osiąga kolejnych kamieni milowych.

Obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe (hipotonia lub hipertonia)
Jeśli lekarz lub rodzic podejrzewa wzmożone lub obniżone napięcie u dziecka, warto umówić się na konsultację w celu przeprowadzenia pełnego badania fizjoterapeutycznego.

Asymetria lub kręcz szyi
Dziecko z kręczem szyi utrzymuje głowę obróconą lub przechyloną w jedną stronę. Często prowadzi to do odkształcenia lub spłaszczenia głowy, deformacji twarzy oraz asymetrii całego ciała.
Terapię warto rozpocząć już przed 3 miesiącem życia.

Dysfunkcje mięśniowo-szkieletowe
Problemy wrodzone lub nabyte tj. dysplazja lub niedorozwój stawów biodrowych, skolioza, plagiocefalia, hipermobilność.

Zaburzenia neurologiczne i choroby genetyczne
jak np.: MPDz, dystrofia mięśniowa Duchenne’a, miastenia, zespół Downa/trisomia 21, zespół Angelmana, zespół Pradera-Williego

Dzieci przedwcześnie urodzone lub po zaistniałych urazach poporodowych
jak np.: niedotlenienie okołoporodowe, porażenie splotu ramiennego, stopa ułożeniowa (wady stóp spowodowane pozycją ułożeniową w czasie ciąży)

Wady stóp oraz chodzenie na palcach
jak np.: stopa koślawa, szpotawa, końsko-szpotawa, przywiedzeniowa

Fizjoterapia po urazach lub operacjach

Oceny zaburzeń przetwarzania sensorycznego
W przypadku zaburzeń koordynacji, równowagi, potykania się, problemów z nabywaniem nowych umiejętności ruchowych, dyspraksji.

Spotkania z rodzicami w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznej i przyjaznej pielęgnacji